Privacy- en cookie statement

Wij (Spraytan denekamp) hebben ons privacy beleid gewijzigd op basis van de richtlijnen van de GDPR/AVG. Spraytan Denekamp maakt deel uit van Spray Tanning by Mieke. Onderstaand privacy statement is daar onderdeel van en is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden via spraytan denekamp of spraytanning by mieke.

Waarom verzamelt u mijn gegevens?

Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. We gebruiken deze gegevens om onze producten en diensten te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen, aanbiedingen en acties te verzenden.

We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonlijke gegevens genoemd) voor het volgende:

  • U informatie te verstrekken over producten en diensten, en andere informatie waar u om hebt gevraagd;

U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Als u onze producten of diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit privacy statement. Tenzij specifieke anders wordt vermeld, geldt dit privacy statement voor alle producten en diensten van Spraytan Denekamp.

Hoe verzamelt u mijn gegevens?

We verzamelen informatie op verschillende manieren: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier.

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Wat verzamelt u waardoor ik kan worden geïdentificeerd?

Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam of uw e-mailadres.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw adres, e-mailadressen of telefoonnummer.

Tenzij we de gegevens nodig hebben in verband met persoonlijke identificatiekenmerken, maken we de gegevens die we verzamelen anoniem en slaan we deze zodanig op dat u niet kunt worden geïdentificeerd.

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken we deze informatie enkel om contact met u op te nemen. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wat verzamelt u waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?

We verzamelen veel typen gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Hoewel we niet elk type niet-persoonlijke gegevens dat we verzamelen, kunnen vermelden, hebben we hieronder geprobeerd aan te geven welke typen niet-persoonlijke gegevens we verzamelen met bijbehorende voorbeelden, zodat u kunt zien wat we bedoelen.

We verzamelen niet-persoonlijke gegevens om onze producten en services te verbeteren, zoals; gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen voor uw apparaat en het doelwit van die bedreigingen, inclusief kopieën van bestanden of e-mails, bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, omvang, datumstempels, bijbehorende registersleutels, enzovoorts;

Analytics

We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van informatie over het bezoek van onze sites. Hierbij is het delen van informatie uitgezet. Uw gegevens worden geanonimiseerd. zodat de herkomst niet te herleiden is. erzameld. dat je een verwerkingsovereenkomst hebt afgesloten met Google en dat je daarmee voldoet aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Deelt u mijn gegevens?

Nee, wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden, zonder uw toestemming.

We kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens wel op basis van bijzondere omstandigheden delen:

  • wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
  • wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van Spraytan Denekamp te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en diensten;
  • wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van Spraytan Denekamp of van haar klanten of werknemers te beschermen;
  • wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacy statement en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacy statement gaat gelden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de dienstverlening die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot één jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door een e-mail met dit verzoek te sturen naar  inclusief duidelijke motivatie.

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, actie mailingen of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe kunt een e-mail met het verzoek sturen naar .of het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief.

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om Spraytan Denekamp en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

  • We houden ons te allen tijde aan dit privacy statement met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
  • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
  • We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Hoe kan ik contact met u opnemen?

Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar . U kunt per post contact met ons opnemen op dit adres:

Spraytan Denekamp
T.a.v. Mieke Bontjer
Het Elferman 55
7591 WC  Denekamp

Is er nog iets anders dat ik moet weten?

Van tijd tot tijd kan onze site of kunnen onze diensten koppelingen bevatten naar en van websites of andere externe bestemmingen die worden beheerd door derden. Als u een koppeling naar een van deze bestemmingen volgt, let er dan op dat die sites hun eigen privacy statement en/of -beleid hebben. Als u zich op die sites bevindt, moet u zich houden aan die beleidsregels, en moet u zich daarom ook ervan op de hoogte stellen voordat u enige persoonlijke gegevens naar die sites verstuurt.

We kunnen ook een koppeling tot stand brengen naar websites met merkcombinaties die worden onderhouden door Spraytan Denekamp en een of meer van onze partners. NB: websites met merkcombinaties kunnen hun eigen privacy statement en/of -beleid hanteren. We raden u aan om u van dit beleid op de hoogte te stellen.